6 Čvc / 2020

Poradenské služby

Měl pocit, že co se svého oboru týče, nebyl příliš připravený na reálný svět. Pokud nechtěl psát pro noviny, myslel si, že je nahraný. Dneska všichni píšou pro internetové portály, a beletrií se uživí asi tak jeden až dva čeští autoři. Kvůli tomuhle se na žurnalistiku nepřihlásil – ale nebyl ani ten typ zřivého reportéra, který by chtěl za každých okolností být u všeho první a podávat veřejnosti takzvanou pravdu. Bavilo ho psaní, ale recenze, články a interview ho moc nebavily.

Jak napsat krátký PR text

Byl dobrý v psaní příběhů, ne v marketingu. Copywriting mu nevyhovoval tak moc jako linkbuilding. Přišlo mu, že to je ideální práce pro něj: mohl psát krátké tematické příběhy, mohl si pohrát s textem i se slovy a chtěl se po něm jenom jeden nebo dva body, které musel u článků dodržovat.

Nezařazené