16 Dub / 2024

Výhody jehličnatého palivového dřeva

Palivové dřevo z jehličnanů je dobrou volbou především na zátop a topení v běžných zplynovacích kotlích. Za jednu z hlavních výhod se považuje fakt, že se velice snadno rozhoří a rychle vydává teplo. Často je také právě z těchto důvodů využíváno pro sezónní topení v chatách, na chalupách nebo v penzionech, kde je třeba místnost rychle vyhřát. Jehličnaté palivové dřevo je snadno dostupné a rychle se suší. Je to tedy jedna z nejpřijatelnějších možností také z hlediska finančních nákladů.

(Ne)výhody smrkového palivového dřeva

Mezi jehličnaté dřevo patří pochopitelně také smrkové dřevo. Při topení tímto druhem je třeba mít na paměti, že smrk obsahuje více pryskyřic nežli listnaté palivové dřevo. To může způsobovat větší tvorbu sazí a jejich usazování v topeništi a komínu. Je tedy důležité tyto části topení pravidelně čistit, aby nenastaly nežádoucí problémy. Pokud se ale nad výhodami a nevýhodami jehličnatého palivového dřeva zamyslíme, pak musíme konstatovat, že výhody každopádně převažují. Zejména, pokud je pro vás jedním z nejdůležitějších parametrů cena. 

Nezařazené